JobThai
ประวัติความเป็นมา: บ.โกลบอล เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ให้บริการ Call Center - Contact Center, Tele-Sales & Tele-Marketing, บริการติดตามทวงถามหนี้ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจต่าง ๆ และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี การันตีด้วยผลงานให้กับหน่วยงานและองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยระบบปฏิบัติการคุณภาพสูงครบวงจร ในปัจจุบัน บ.โกลบอล เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ขยายธุรกิจบริการเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของตลาดให้แข็งแกร่งขึ้นโดยเพิ่มเติมบริการ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ AMC, ธุรกิจผู้พัฒนา Platform Online Learning, ธุรกิจรับทำวิจัยการตลาด (Research Evaluation & Poll), Website Software Developer, ธุรกิจบริการและการสื่อสาร CRM, Chatbot, E-Commerce, ระบบบริหารจัดการโรงแรมหรือร้านอาหาร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - ชุดยูนิฟอร์ม
ติดต่อ
บริษัท โกลบอล เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ซอยลาดพร้าว 101/3 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: https://www.gsc-servicecenter.com/
วิธีการเดินทาง
8, 44, 92, 96, 122, 126, 145, 178, 182, 191, ปอ.8, ปอ.27, ปอ.44, ปอ.73ก., ปอ92, ปอ.137, ปอ.145, ปอ.172, ปอ.514, ปอ.545