บริษัท เท็กซ์โนวา สตูดิโอ จำกัด
ธุรกิจแปลภาษา และจัดหน้าเอกสาร (Localization & Desktop Publishing) สำหรับเอกสารข้อมูลธุรกิจ การตลาด และคู่มือการใช้งาน ตลอดจนข้อมูลสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เท็กซ์โนวา สตูดิโอ จำกัด
522/222 ชั้น 3 อาคาร SWT ซอยทรัพย์ธานี ถนนอโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.textnova.com