บริษัท เอส โอ เค เซอร์วิส จำกัด
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขัดชิ้นงานที่เป็นโลหะ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส โอ เค เซอร์วิส จำกัด
80/111 10540