บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี. เอเชีย) จำกัด / Hortigenetics Research (S.E. Asia) Company Limited
East-West Seed is rapidly – expanding group of vegetable seed companies operating in Asia. We are currently enjoying market leadership in vegetable seed in Thailand, the Philippines, and Indonesia, as we strengthen our organization to establish a strong market presence in India, China and other parts of Southeast Asia. บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี. เอเชีย) เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ผัก ในกลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด ผู้นำทางด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ตราสินค้า ศรแดง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
สวัสดิการ
- ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ - อาหารกลางวัน - เบิกค่ารักษาพยาบาล - เบิกค่าทำฟัน - โบนัสประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ - ท่องเที่ยวประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือ อื่นๆ - รางวัลอายุงาน - เบี้ยเลี้ยง กรณีทำงานนอกสถานที่ - ฝึกอบรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี. เอเชีย) จำกัด / Hortigenetics Research (S.E. Asia) Company Limited
7 หมู่ 9 ถ. เชียงใหม่ - พร้าว 50290
เว็บไซต์: www.eastwestseed.com
ใช้งานแผนที่