บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด
บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเคมีปรุงแต่งคุณภาพน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 ตั้งอยู่เลขที่ 427/20 ถนนดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 โดยสามารถให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - จัดอบรมนอกสถานที่
  • - เที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด
427/20 ถนนดอนไก่ดี
ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ใช้งานแผนที่