บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเคมีปรุงแต่งคุณภาพน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 ตั้งอยู่เลขที่ 427/20 ถนนดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 โดยสามารถให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - จัดอบรมนอกสถานที่ - เที่ยวประจำปี - OT
ติดต่อ
บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด
427/20 ถนนดอนไก่ดี
ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
วิธีการเดินทาง
สถานที่สัมภาษณ์ ตั้งอยู่ที่ บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด เลขที่293/2ถนนสุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร