บริษัท ไทยซัมมิท เมจิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากโลหะ ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีอบอร์ด กำลังดำเนินการขยายการผลิต ต้องการเปิดรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะก้าวสู่สำเร็จและก้าวหน้าไปพร้อมกับเราในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร - เบี้ยขยัน - ค่ากะ - รางวัลพนักงานดีเด่น - ค่าตำแหน่ง - โบนัส (ตามผลประกอบการ) - รถรับ-ส่ง - ยูนิฟอร์ม 3 ชุด/ปี - ค่ารักษาพยาบาล - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่าฝีมือ 200 บาท/วัน (เฉพาะบางตำแหน่ง) - สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยซัมมิท เมจิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด
500/85 หมู่ที่ 3
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ใช้งานแผนที่