บริษัท ไทยซัมมิท เมจิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากโลหะ ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีอบอร์ด กำลังดำเนินการขยายการผลิต ต้องการเปิดรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะก้าวสู่สำเร็จและก้าวหน้าไปพร้อมกับเราในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • - ค่าอาหาร
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่ากะ
 • - รางวัลพนักงานดีเด่น
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • - รถรับ-ส่ง
 • - ยูนิฟอร์ม 3 ชุด/ปี
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - ค่าฝีมือ 200 บาท/วัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • - สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยซัมมิท เมจิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด
500/85 หมู่ที่ 3
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ใช้งานแผนที่