บริษัท อังคู (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อังคู (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องยี่ห้อ ANCOO เจ้าเดียวในประเทศไทย เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง ครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทแม่จากประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคอร์เทคโนโลยีการคัด เป็นผู้ผลิต วิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และยังเป็นผู้ผลิตที่มีบทบาทโดดเด่นในการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคัดแยกสี
ปัจจุบันนี้ เครื่องคัดแยกสีเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมากสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สำหรับเพิ่มค่ามหาศาลโดยผ่านเครื่องคัดแยกสี เครื่องคัดแยกสียี่ห้อ ANCOO ถือเป็นการรับประกันที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์ของโรงงานแปรรูปข้าวในสมัยนี้
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยเลี้ยง
  • เบี้ยขยัน
  • โบนัสประจำปี
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อังคู (ประเทศไทย) จำกัด
293/9 หมู่ 4 72000
ใช้งานแผนที่