บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัท แปรรูปอาหารทะเล เพื่อการส่งออก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)
29 หมู่ที่ 6 92000
เว็บไซต์: www.trstrang.com