บริษัท อินซิส เทคโนโลยี จำกัด
บริษัทดำเนินงานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ SCADA เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • Bonus
 • Incentive
 • Profit Sharing
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท อินซิส เทคโนโลยี จำกัด
  14/99 ถนนบางแวก 10160
  ใช้งานแผนที่