บริษัท อินซิส เทคโนโลยี จำกัด
บริษัทดำเนินงานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ SCADA เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • Bonus
  • Incentive
  • Profit Sharing
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินซิส เทคโนโลยี จำกัด
14/99 ถนนบางแวก 10160
ใช้งานแผนที่