บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด
บริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (สารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์(พรีมิกซ์) ประเภทจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ำ
สวัสดิการ
1.ห้องพักพนักงาน 2.เบี้ยขยัน, ค่าครองชีพ, โบนัสและประกันสังคม 3.มีข้าวกลางวันให้(กับข้าวนำมาเอง) 4.มีก๊าซหุงต้มให้สามารถทำอาหารได้ 5.มีรถรับส่ง จากโรงงาน-บางบ่อ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด
188/9 หมู่2
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.kmpbiotech.com