บ.คอลล์วอยซ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จก. ดำเนินธุรกิจด้าน Computer Telephony เพื่อกลุ่มตลาด telecommunication และกลุ่มธุรกิจการเงินมากว่า 15 ปี ปัจจุบัน Callvoice Communications เป็นผู้ให้บริการครบวงจรทางด้านการให้คำปรึกษา วางแผน พัฒนา และ ดูแลระบบ CRM: Customer Relationship Management เช่น Contact Center Solution, IVR Solution, Fax Server Solution, CRM Solution, Quality Monitoring Solution, Workforce Optimization Solution เป็นต้น ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่าง Callvoice Communications และ Strategic Partner ทางด้าน Software และ Hardware ระดับโลก Callvoice สามารถนำเสนอผลงานอันเป็นที่ยอมรับ และมีการ Updated Technology เพื่อเป็น Solution ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ตามนโยบายของบริษัทเรา "ความพึงพอใจของลูกค้า คือ เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของเรา"
สวัสดิการ
1. Annual Bonus 2. Health & Life Insurance 3. Annual Outing 4. New Year Party 5. Welfare money&gift support
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Callvoice Communications
7/129 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 17 ห้อง 1703 ถ.บรมราชชนนี 10700
เว็บไซต์: www.callvoice.co.th
ใช้งานแผนที่