บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด
บริษัทฯ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานราชการ และงานเอกชนมากมาย ขณะนี้ บริษัทฯ ต้องการขยายงานก่อสร้าง ต้องการพนังกานที่มีความรับผิดชอบเพิ่ม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยงประจำตำแหน่ง - เบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักประจำหน่วยงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด
21/479 หมู่ 4 ซอยรามคำแหง 142
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ใช้งานแผนที่