Paris Bangkok (Thailand) Co., Ltd.
ร้านอาหารฝรั่งเศส
สวัสดิการ
ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Paris Bangkok (Thailand) Co., Ltd.
120 ซอยศาลาแดง 1/1 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.parisbangkok.com
ใช้งานแผนที่