บริษัท แฟค 99 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมา และดำเนินกิจการ ภายใต้ความเข้าใจปรัชญา “ความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพและ บริการที่ดีเยี่ยม” (Quality is Customer ) ในปี พ.ศ. 2542 (คศ.1999) เป็นต้นมา โดยทีมงาน ที่ได้รวบรวมบุคลากร ผู้มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงาน ออกแบบและติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานระบบสาธารณูปโภค (Utility supply system work) และงานก่อสร้าง(Construction work) ซึ่งเราได้ฝากผลงานที่เราภูมิใจ กับ ลูกค้าในหลาย ๆ องค์กร อทิ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ จากการไ้ด้ บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทีมผู้บริหารได้พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และได้มีนโยบายเพื่อให้องค์กร ได้มีการพัฒนาอย่างมั่นคง ภายใต้นโยบาย "ผลงานมาตรฐาน บริการทันเวลา พัฒนาองค์กร" (Standard Performance, On time Service, Organization Development) เรามุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ได้ตั้งไว้ และบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจตามมาตรฐานนโยบาย อย่างต่อเนื่อง ทำงาน
สวัสดิการ
 • - หอพักฟรี
 • - เบี้ยขยัน
 • - ชุดฟอร์ม
 • - โบนัสประจำปี / โบนัสพิเศษ
 • - เงินช่วยเหลืออื่น ๆ
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - ปรับเงินพิเศษตามความสามารถ
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - สิทธิในการลาอื่น ๆ
 • - งานเลี้ยงปีใหม่
 • - กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬาภายใน,
 • จัดท่องเที่ยวประจำปี
 • - จัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้
 • - ประกันอุบัติเหตุ
ติดต่อ
บริษัท แฟค 99 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
101/16 หมู่ 15
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.fac99.com
ใช้งานแผนที่