บริษัท โฟร์สแควร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท โฟร์สแควร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มีความต้องการช่างเทคนิคที่มีความรู้ทางด้านการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพศชาย สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จำนวนหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายงานทางด้านโทรคมนาคม ภายใต้โครงการของ AIS, CAT และ TOT
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โฟร์สแควร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
179/28-29 ซอยนาวงประชาพัฒนา 15 ถนนนาวงประชาพัฒนา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ใช้งานแผนที่