บริษัท โอพีที พรีซิชั่น จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2544 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของโทรศัพท์มือถือและยานยนต์
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ค่าตำแหน่ง - ค่าอาหาร - ค่าครองชีพ - ค่ากะ - ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานวันหยุด - ค่ารักษาพยาบาล - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โอพีที พรีซิชั่น จำกัด
1/45 หมู่ที่ 5 ถ.โรจนะ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1
ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
วิธีการเดินทาง
เข้าสวนอุตสาหกรรมฯ ทางประตู A บริษัทตั้งอยู่ในซอย A 4