บริษัท โอพีที พรีซิชั่น จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2544
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของโทรศัพท์มือถือและยานยนต์
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่าครองชีพ
  • - ค่ากะ
  • - ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานวันหยุด
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โอพีที พรีซิชั่น จำกัด
1/45 หมู่ที่ 5 ถ.โรจนะ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1
ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
วิธีการเดินทาง
  • เข้าสวนอุตสาหกรรมฯ ทางประตู A บริษัทตั้งอยู่ในซอย A 4