ดำเนินธุรกิจด้านผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ภายใต้ตราสินค้า JBF และ Select Feed ต้องการบุคลากรหลายอัตราเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและกำลังการผลิตในส่วนโรงงานผลิตอาหารสัตว์
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
ติดต่อ
บริษัท เจบีเอฟ จำกัด
164 ม.11
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เว็บไซต์: www.jbf.co.th
ใช้งานแผนที่