บริษัท ไอ พี เอ ซี กรุ๊ป จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา เช่น
- ออกแบบ
- วิศวกรที่ปรึกษา
- ทดสอบวัสดุและงานตรวจสอบทางวิศวกรรมโยธา
==> ต้องการบุคลากรร่วมงานในโครงการขนาดใหญ่
ในตำแหน่ง วิศวกร หรือโฟร์แมน (Full Time)
สวัสดิการ
  • - วิศวกรโยธา เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
  • - โฟร์แมนก่อสร้าง เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
  • (ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ***สวัสดิการอื่นๆระบุขณะสัมภาษณ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอ พี เอ ซี กรุ๊ป จำกัด
50/710 ถ.เสมาฟ้าคราม
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130