สวัสดีจีนไทย
เป็นร้านนวดสปา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สวัสดีจีนไทย
เลขที่ 11 ซอยศรีนครินทร์ 3 10240