สไมล์ สบาย เซมินา แอนด์ เทรนนิ่ง ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน และมีความหลากหลายในกิจกรรม -รับจัดนำเที่ยว เป็นหมู่คณะ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ -รับจัด Package Tour ทั้งในประเทศและต่างประเทศ -รับจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ในรูปแบบต่างๆ -รับจัดดูงานต่างประเทศ ให้กับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน -รับจัดกิจกรรม Team Building และ Walk Rally -รับจัดกิจกรรมสันทนาการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในหมู่คณะ,พนักงานสัมพันธ์ -รับจองตั๋วเครื่องบิน รับจัดทำวีซ่า -รับให้คำปรึกษา,วางแผนการเดินทาง และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - เบี้ยขยัน - Commission
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สไมล์ สบาย เซมินา แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
1353 เจริญนคร 10600
เว็บไซต์: www.smile-sabuytour.com
ใช้งานแผนที่