สไมล์ สบาย เซมินา แอนด์ เทรนนิ่ง ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน และมีความหลากหลายในกิจกรรม
-รับจัดนำเที่ยว เป็นหมู่คณะ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
-รับจัด Package Tour ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-รับจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ในรูปแบบต่างๆ
-รับจัดดูงานต่างประเทศ ให้กับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน
-รับจัดกิจกรรม Team Building และ Walk Rally
-รับจัดกิจกรรมสันทนาการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในหมู่คณะ,พนักงานสัมพันธ์
-รับจองตั๋วเครื่องบิน รับจัดทำวีซ่า
-รับให้คำปรึกษา,วางแผนการเดินทาง และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิต
  • - เบี้ยขยัน
  • - Commission
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สไมล์ สบาย เซมินา แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
1353 เจริญนคร 10600
เว็บไซต์: www.smile-sabuytour.com
ใช้งานแผนที่