เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ถึง ปัจจุบัน บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและที่สำคัญปลอดภัยต่อผู้บริโภคถูกต้องตามกฎหมายตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ลูกมีความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ จึงได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ดีในการผลิต (GMP) และ การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) เพื่อยกมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการ , ตามผลงาน )
  • -วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน ( ตามอายุงาน )
  • -เงินช่วยเหลือกรณี มารดา , ภรรยา , สามี , บุตร เสียชีวิต
  • -ชุดยูนิฟอร์ม
  • -ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
  • -ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย หรือ เข้านอนโรงพยาบาล
  • -ทริปท่องเที่ยวประจำปี , งานเลี้ยงประจำปี , กีฬาสี
  • -ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาบุคคลากร
  • -สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิตยา ไทยเคอรี่โปรดักส์ จำกัด
9/9 หมู่ 4
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
เว็บไซต์: www.nittayathaicurry.com