บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย และอาคารแนวราบ
Benefits
 • ตามกรมแรงงาน
 • โบนัส
 • ล่วงเวลา
 • There are currently no positions available.
  Contacts
  บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด
  129/909 หมู่ที่ 3
  ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  See Map