ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย และอาคารแนวราบ
สวัสดิการ
 • ตามกรมแรงงาน
 • โบนัส
 • ล่วงเวลา
 • ติดต่อ
  บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด
  129/909 หมู่ที่ 3
  ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  ใช้งานแผนที่