บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย
สวัสดิการ
  • ตามกรมแรงงาน
  • โบนัส
  • ล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด
129/909 หมู่ที่ 3
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่