บริษัท ดิลีเวอรี่ ไทย จำกัด
บริษัท ดีลิเวอรี่ ไทย จำกัด เป็นบริษัทที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับ Call Center ข้อมูลสินค้าทางด้านเทคโนโลยี ของญี่ปุ่น โดยมีบริษัทแม่อยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่นและมีบริษัท ในเครืออยู่ที่ประเทศเวียดนาม มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่พร้อมจะเติบโตไปบริษัทในตำแหน่ง ดังนี้
สวัสดิการ
- Annual leave.(1st year 5 days) - 5 working days per week. - Transportation fee - Yearly health check. - Health insurance. (start from 2nd year)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดิลีเวอรี่ ไทย จำกัด
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ห้อง LL0801
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.deliverythai.co.th
ใช้งานแผนที่