บริษัท เค เซิร์ฟ จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ประกอบธุรกิจหลักคือการให้บริการเช่ารถยนต์ และให้บริการพนักงานขับรถยนต์
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท เค เซิร์ฟ จำกัด
  21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.วิภาวดีรังสิต
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ใช้งานแผนที่