บริษัท เค เซิร์ฟ จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ประกอบธุรกิจหลักคือการให้บริการเช่ารถยนต์ และให้บริการพนักงานขับรถยนต์
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสประจำปี
ติดต่อ
บริษัท เค เซิร์ฟ จำกัด
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่