บริษัท คาพาซิทัน จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี2552ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าแบตเตอรี่ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
สวัสดิการ
ชุดฟร์อม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คาพาซิทัน จำกัด
492/2 ซ.พัฒนาการ 38 ถ.พัฒนาการ 10250
เว็บไซต์: www.capaciton.com