บริษัท ไทยฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จำกัด
บริษัท ไทย ฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการเกษตรกรรม ด้วยกรรมวิธี Cold Forging เพื่อขายทั้งใน และนอกประเทศ ให้แก่บริษัท ผู้ผลิตยานยนต์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จำกัด
700/918 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซิตี้ ชลบุรี
ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.thaiforging.co.th
ใช้งานแผนที่