ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
สวัสดิการ
ที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ซีเชลล์ รีสอร์ท
9/1 หมู่ 1 84360