ขนส่งแก๊สทางเรือ และ ทาง รถบรรทุก
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ค่าเดินทางสำหรับพนักงาน (บางตำแหน่ง) 3.เงินช่วยเหลือ
ติดต่อ
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด
84/1-4 ชั้น 1-4 อาคาร ยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ซอยพหลโยธิน 37
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900