บริษัท พรีเม็กซ์ เวิลด์ไวด์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการส่งออก พืชผักผลไม้
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเม็กซ์ เวิลด์ไวด์ จำกัด
21/30 หมู่ 8 ซอยเทพกุญชร 3 ถนนเทพกุญชร 2
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120