บริษัท อีลาสเท็กซ์ จำกัด
บริษัท อีลาสเท็กซ์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ เคทีดี มานานกว่า 66 ปี ธุรกิจของเราครอบคลุมช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ ทั้งในร้านค้า ร้านยาและห้างสรรพสินค้าชั้นนำเพื่อเป็นการรองรับขยายธุรกิจ ห้างฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
ติดต่อ
บริษัท อีลาสเท็กซ์ จำกัด
933 อาคารรวมทนุไทย ชั้น 11 ถ.มหาไชย
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ใช้งานแผนที่