บริษัท ซีวิล พี. จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีวิล พี. จำกัด
32/176 ม.8 ซอยนวลจันทร์ 12 10230
ใช้งานแผนที่