บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด
บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด เป็นบริษัทเคมีเกษตรชั้นนำในประเทศไทย บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดอาทิเช่น สารกำจัดแมลงศัตรูพืช, สารกำจัดโรคพืช, สารกำจัดวัชพืช, สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช, ปุ๋ยและธาตุอาหารเสริมพืช, สารกำจัดหอยและไร เป็นต้น
สวัสดิการ
ท่องเที่ยวประจำปี/เสื้อฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด
186 ซอยบรมราชชนนี 6 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700