BETTERBELL FIBER (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตเส้นใยสังเคราะห์จากขวดพลาสติก PET
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - หอพักสวัสดิการ
  • - ค่าอาหาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BETTERBELL FIBER (THAILAND) CO., LTD.
74/9 หมู่ที่ 7 18120
ใช้งานแผนที่