บริษัท เวลลอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เวลลอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น จาระบี ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ Brand Name Veloil ซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 36 ปี มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเข้าร่วมทำงานดังนี้
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิต
  • - เบี้ยเลี้ยง(กรณีพนักงานขายตจว.)
  • - ค่าน้ำมันรถ
  • - ค่าโทรศัพท์
ติดต่อ
บริษัท เวลลอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
450/2 อาคารบุญญสถิตย์ ถนนพระราม 3 ซ.พระราม 22/1
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.veloil.com
วิธีการเดินทาง
  • รถสาธารณะ
  • 1. รถประจำทางสาย 205, 35, 89
  • 2. BRT ลงสถานีสะพานพระราม9 เดินย้อนขึ้นมาทางที่จะไปวัดบางโคล่นอก อีกประมาณ 300 เมตร จะเห็นป้ายซอย 22/1ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย22/1 เดินตรงต่อมา ติดต่อแลกบัตรเข้าตึกที่ รปภ. ที่ป้อมที่ 2
ใช้งานแผนที่