บริษัท เวลลอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เวลลอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น จาระบี ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ Brand Name Veloil ซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 36 ปี มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเข้าร่วมทำงานดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - เบี้ยเลี้ยง(กรณีพนักงานขายตจว.) - ค่าน้ำมันรถ - ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เวลลอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
450/2 อาคารบุญญสถิตย์ ถนนพระราม 3 ซ.พระราม 22/1
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: http://www.veloil.com
วิธีการเดินทาง
รถสาธารณะ 1. รถประจำทางสาย 205, 35, 89 2. BRT ลงสถานีสะพานพระราม9 เดินย้อนขึ้นมาทางที่จะไปวัดบางโคล่นอก อีกประมาณ 300 เมตร จะเห็นป้ายซอย 22/1ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย22/1 เดินตรงต่อมา ติดต่อแลกบัตรเข้าตึกที่ รปภ. ที่ป้อมที่ 2
ใช้งานแผนที่