Five Flavors Co.,Ltd.
เป็นธุรกิจที่ดำเนินเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดิ่ม โดยมุ่งเน้นในด้านสุขภาพ โดยการจัดจำหน่ายเกี่ยวกับ ไอศกรีมโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพ
สวัสดิการ
-เงินเดือน -ประกันสังคม -โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Five Flavors Co.,Ltd.
57/2-3 ซอยโกลิต ถนนพญาไท 10400
เว็บไซต์: www.jogenpretz.com