JobThai
ร้านสารีฟาร์มาซี
เป็นร้านยาที่เจ้าของเป็นเภสัชกรต้องการขยายงานเพิ่มจึงต้องการหาผู้ที่สนใจร่วมงาน
สวัสดิการ
- เงินค่าล่วงเวลา - วันหยุดพักร้อนเมื่อทำงานครบ 1 ปี - ท่องเที่ยวประจำปี
zero position th
ติดต่อ
ร้านสารีฟาร์มาซี
ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130