บริษัท พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ จำกัด
เริ่มก่อตั้งและดำเนินการในปี 2542 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2543 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและซ่อมบำรุงงานระบบ
1. สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
2. โทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System)
3. เสียงประกาศ (Public Address & Sound System)
4. ระบบเข้าออกประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
5. ไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารสำนักงานและโรงงาน (Electrical Systems for Factory and Building)
6. ปรับอากาศ (Air Conditioner)
7. สื่อสารโทรคมนาคม, ระบบคอมพิวเตอร์ และใยแก้วนำแสง
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมาย
ติดต่อ
บริษัท พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ จำกัด
7/106,7/108
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.picotech.co.th
ใช้งานแผนที่