เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ดำเนินธุรกิจการศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.6
สวัสดิการ
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์
  19 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง
  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  เว็บไซต์: www.kpw.ac.th
  ใช้งานแผนที่