เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ดำเนินธุรกิจการศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.6
สวัสดิการ
  • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่าอาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์
19 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.kpw.ac.th
ใช้งานแผนที่