บริษัท ลากูน่าเซอร์วิส จำกัด
บริษัทดำเนินกิจการด้านบริการต่างๆ เช่น ซักรีด, ขนส่ง, น้ำประปา, ตกแต่งภูมิทัศน์, งานซ่อมบำรุง, Events ต่างๆ ให้แก่โรงแรมในเครือของลากูน่าภูเก็ต
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - ค่าบริการ (เซอร์วิสชาร์จ)
  • - อาหารกลางวัน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ประกันสุขภาพและชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ลากูน่าเซอร์วิส จำกัด
57 หมู่ 4 ถนนป่าสัก-โคกโตนด 83110
เว็บไซต์: www.lagunaphuket.com