บริษัท โอเชี่ยน แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทฯ เปิดดำเนินการธุรกิจ ตัวแทนจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือ และทางอากาศ ซึ่งเปิดตั้งแต่ ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ค่ารักษาพยาบาล -โบนัส -เที่ยวประจำปี -เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โอเชี่ยน แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1249/219 ชั้น 38 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ถ.เจริญกรุง
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.oceanairinter.com