บริษัท กำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จำกัด
ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายผักและผลไม้ส่งออกมากกว่า 15 ปี โดยได้รับการรับรองคุณภาพระบบ GMP,BRCfoods,GAPฯลฯ บริษัทฯต้องการรับบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
สวัสดิการ
- ที่พักฟรี - อาหารกลางวัน - ประกันชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณี แต่งงาน,บวชและกรณีเสียชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัว - ของขวัญกรณีคลอดบุตร และ กรณีเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย - ส่งเสริมการศึกษาโดยให้สิทธิในการลาเพื่อศึกษาต่อ - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จำกัด
222 ม. 2
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เว็บไซต์: www.kcfresh.com
ใช้งานแผนที่