โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ประกอบด้วยโรงเรียนอักษรศึกษา โรงเรียนอักษรพัทยา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ(บ้านฉาง) เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปทุกแห่งได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ทั้งสามรอบ โดยในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอักษรพัทยาได้รับรางวัลพระราชทาน และปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทาน
สวัสดิการ
  • - สวัสดิการตามระเบียบของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ
  • - สวัสดิการรักษาพยาบาล (ประกันสังคม) ระหว่างทดลองงาน
  • - อาหารกลางวันฟรี
  • - ชุดทำงาน
  • - ทัศนศึกษาประจำปี
  • - เงินกู้ฉุกเฉิน
  • - ฯลฯ
ติดต่อ
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
142/26 หมู่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ (ซอยนาเกลือ 13)
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เว็บไซต์: www.aksorn.ac.th
ใช้งานแผนที่