บริษัท เอกลักษณ์ อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด
ดำเนินการมากว่า 20 ปี เกี่ยวกับงานโรงพิมพ์
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอกลักษณ์ อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด
20, 22 ซอยสามัคคี 32 11000