บริษัท แอ็ทเวิร์ค ไอเดีย จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำหรับงาน ฝึกอบรม เปิดตัวแนะนำสินค้า สาธิตสินค้า และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร สร้างการบริการอย่างต่อเนื่องและครบวงจร
ให้บริการจัดทำ
VIDEO PRESENTATION
VIDEO PRODUCTION
VIDEO POST-PRODUCTION
COMPUTER GRAPHIC
TELEVISION PROGRAM
STILL LIFE PHOTOGRAPHY
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอ็ทเวิร์ค ไอเดีย จำกัด
369 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.atworkidea.com
ใช้งานแผนที่