บริษัท แอ็ทเวิร์ค ไอเดีย จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำหรับงาน ฝึกอบรม เปิดตัวแนะนำสินค้า สาธิตสินค้า และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร สร้างการบริการอย่างต่อเนื่องและครบวงจร ให้บริการจัดทำ VIDEO PRESENTATION VIDEO PRODUCTION VIDEO POST-PRODUCTION COMPUTER GRAPHIC TELEVISION PROGRAM STILL LIFE PHOTOGRAPHY
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอ็ทเวิร์ค ไอเดีย จำกัด
369 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.atworkidea.com
ใช้งานแผนที่