ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านที่ปรึกษางานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • - ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เสื้อฟอร์มพนักงาน
  • - เบี้ยเลี้ยงหน่วยงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด
75/7 อาคารริชมอนด์ ชั้น 3 สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.cm49.com