บริษัท 148 ดิสทริบิวชั่น จำกัด
สวัสดิการ
- ตามกฎหมายแรงงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - ประกันชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท 148 ดิสทริบิวชั่น จำกัด
148 ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ใช้งานแผนที่