บริษัท โคแมส จำกัด และบริษัทในเครือ
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณากลางแจ้ง และงานพิมพ์โฆษณาทุกประเภท บริษัทมีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้านการตลาดออนไลน์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โคแมส จำกัด และบริษัทในเครือ
120/21 ชั้น4 11000
เว็บไซต์: www.co-masscorp.com
ใช้งานแผนที่