บริษัท ออราปิ แอพพลายด์ (ที) จำกัด
The ORAPI Group designs, manufactures and markets Technical Consumables for Professional Hygiene and Industrial Maintenance. The Group is present in over 150 countries with 32 subsidiaries and an international network of import-distributors. With 1500 employees, the Group operates 7 manufacturing plants and 4 laboratories of R&D (2 in France, Montreal-Canada, Singapore, Malaysia). ORAPI is certified ISO 9001 and ISO 14001.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ออราปิ แอพพลายด์ (ที) จำกัด
55/75 หมู่ 9 มบ.ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.orapi.com
ใช้งานแผนที่