บริษัท แอ็ค คอนซัลแท้นส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษาออกแบบ และบริหารควบคุมการก่อสร้าง ริเริ่มก่อตั้งมาแล้วประมาณ 20 ปี
สวัสดิการ
ตกลงกันภายหลัง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอ็ค คอนซัลแท้นส์ จำกัด
116/71 เอส เอส พี ทาวเวอร์ 2 ชั้น 19 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.actconsultants.co.th
ใช้งานแผนที่