KDS (Kids Development School) โรงเรียนศิลปการพัฒนาสมองเด็ก
KDS (Kids Development School) โรงเรียนศิลปการพัฒนาสมองเด็ก โรงเรียนพัฒนาความฉลาดสำหรับเด็ก วัย 2-8 ปี
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เงินล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
KDS (Kids Development School) โรงเรียนศิลปการพัฒนาสมองเด็ก
ห้อง 906 ชั้น 9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลลาดพร้าว
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่